5שניות
:
36דקות
:
13שעות
:
-1182ימים
לגמר ההרשמה

מחיר למשתכן

 • שלב 1
  תעודת זכאות
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 2
  הרשמה להגרלה
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 3
  ההגרלה
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 4
  הערכות לבחירת הדירה
  פרשקובסקי
 • שלב 5
  בחירת הדירה
  פרשקובסקי
 • שלב 6
  חתימת החוזה
  פרשקובסקי

שלב 1 | תעודת זכאות

התעודה‭ ‬מונפקת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬ומאפשרת‭ ‬לזכאים‭ (‬עפ‭"‬י‭ ‬הקריטריונים‭ ‬המופיעים‭ ‬באתר‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭) ‬להירשם‭ ‬להגרלה‭,‬ לשם‭ ‬קביעת‭ ‬סדר‭ ‬הזוכים‭ ‬שבאפשרותם‭ ‬לרכוש‭ ‬דירה‭ ‬בפרויקט‭ .‬תעודת‭ ‬הזכאות‭ ‬למבקש‭ ‬תונפק‭ ‬ע"י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬רק‭ ‬לאחר‭ ‬הוכחת‭ ‬עמידת‭ ‬המבקש‭ ‬בתנאי‭ ‬הסף,‭ ‬אשר‭ ‬נקבעו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬השיכון‭ ‬והבינוי.

הערה כללית
בכל‭ ‬מקרה‭ ‬של‭ ‬אי‭ ‬עמידה‭ ‬בכל‭ ‬אחד‭ ‬מהמועדים‭ ‬המצוינים‭,‬ בכל‭ ‬שלב‭ ‬שהוא‭,‬ תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לפסול‭ ‬את‭ ‬הזכייה ו‭/‬או‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬מיקום‭ ‬הזוכה‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬יחידות‭ ‬הדיור‭ ,‬לפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬המנהלת‭,‬ לרבות‭ ‬במקרה‭ ‬בו‭ ‬הזוכה‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬לחתום‭ ‬על‭ ‬הסכם‭ ‬המכר‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו.‭ ‬המידע‭ ‬המחייב‭ ‬הוא‭ ‬זה‭ ‬המופיע‭ ‬באתר‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭,‬ המידע‭ ‬באתר‭ ‬הפרויקט‭ ‬הוא‭ ‬לרקע‭ ‬כללי‭.‬
‭*‬המועדים‭ ‬המצויינים‭ ‬עשויים‭ ‬להשתנות‭ ‬בהתאם‭ ‬להחלטת‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון

שלב 2 | הרשמה להגרלה

משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬יפרסם‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬שלו‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬פתיחת‭ ‬ההרשמה‭ ‬באתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬למחזיקי‭ ‬אישור‭ ‬זכאות‭ ‬בתוקף‭ ‬בלבד‭.‬ לצורך‭ ‬ההרשמה‭ ‬לאתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬עליכם‭ ‬להזין‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬תעודת‭ ‬הזהות‭ ‬שלכם‭ ‬וכן‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬אישור‭ ‬הזכאות‭ ‬כפי‭ ‬שהוא‭ ‬מופיע‭ ‬באישור‭ ‬שקיבלתם‭.‬ בתום‭ ‬תקופת‭ ‬ההרשמה‭ ‬של‭ ‬מספר‭ ‬שבועות‭ ‬שתקבע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬השיכון‭ ‬והבינוי‭,‬ תיסגר‭ ‬ההרשמה.

שלב 3 | ההגרלה

מספר‭ ‬ימים‭ ‬לאחר‭ ‬סגירת‭ ‬ההרשמה‭ ‬תיערך‭ ‬הגרלה‭ ‬בין‭ ‬כל‭ ‬הנרשמים‭ ‬במשרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬על‭ ‬מיקומכם‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬הדירות‭ ‬בפרויקט‭.‬ ההגרלה‭ ‬תתבצע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬מערכת‭ ‬ממוחשבת‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ הודעה‭ ‬על‭ ‬רשימת‭ ‬הזוכים‭ ‬ועל‭ ‬מיקומכם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬תשלח‭ ‬בדוא‭"‬ל‭ ‬ובדואר‭ ‬רשום‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ למען‭ ‬הסר‭ ‬ספק‭ ‬הזוכה‭ ‬בעל‭ ‬המספר‭ ‬הסידורי‭ ‬הנמוך‭ ‬ביותר‭ ‬בוחר‭ ‬ראשון‭ ‬וכך‭ ‬הלאה‭. ‬הודעה‭ ‬תשלח‭ ‬גם‭ ‬לנרשמים‭ ‬שלא‭ ‬עלו‭ ‬בהגרלה‭.‬ אין‭ ‬צורך‭ ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬לפנות‭ ‬לחברה‭.‬ חברת‭ ‬פרשקובסקי‭ ‬תזמן‭ ‬אתכם‭ ‬באופן‭ ‬יזום‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬סדר‭ ‬תוצאות‭ ‬ההגרלה‭ ‬לכנס‭ ‬מידע‭ ‬ולבחירת‭ ‬הדירה.

שלב 4 | הערכות לבחירת הדירה

חברת‭ ‬פרשקובסקי‭ ‬תעמוד‭ ‬לרשות‭ ‬הזוכים‭ ‬במתן‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬אופן‭ ‬הרכישה‭ ‬במסגרת‭ ‬‭"‬מחיר‭ ‬למשתכן‭" ‬באופן‭ ‬הבא‭:‬ זימון‭ ‬יזום‭ ‬של‭ ‬הזוכים‭ ‬למשרד‭ ‬המכירות‭ (‬רח‮'‬‭ ‬יובלים‭ ‬2 ‭,‬ראשון‭ ‬לציון‭) ‬לקבלת‭ ‬הסבר‭ ‬קבוצתי‭.‬ הזמנה‭ ‬לכנס‭ ‬תשלח‭ ‬בהתראה‭ ‬של‭ ‬כשבוע‭ ‬מראש‭. ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬על‭ ‬הרוכש‭ ‬לגבש‭ ‬החלטה‭ ‬לגבי‭ ‬הדירה‭ ‬אותה‭ ‬ירצה‭ ‬לרכוש‭ .‬מומלץ‭ ‬מאוד‭,‬ לנצל‭ ‬את‭ ‬פרק‭ ‬הזמן‭ ‬הקצר‭ ‬יחסית‭ ‬שיועמד‭ ‬לרשותכם‭ ‬לבדיקת‭ ‬נתונים‭ ‬מעמיקה‭ ‬והערכות‭ ‬מתאימה‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ – ‬בדקו‭ ‬באופן‭ ‬יסודי‭ ‬את‭ ‬תוכניות‭ ‬הדירות‭,‬ גודלן‭,‬ קומת‭ ‬הדירה‭,‬ כיווני‭ ‬אוויר‭,‬ מחירי‭ ‬הדירות‭ ‬וכו'‭ – ‬החליטו‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬דירות‭ ‬שבהן‭ ‬אתם‭ ‬מעוניינים‭,‬ לפי‭ ‬סדר‭ ‬העדיפויות‭ ‬שלכם‭,‬ שכן‭ ‬יכול‭ ‬בהחלט‭ ‬להיות‭ ‬מצב‭ ‬שתרצו‭ ‬לבחור‭ ‬בדירה‭ ‬שכבר‭ ‬נבחרה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬זוכה‭ ‬הקודם‭ ‬לכם‭ ‬בסדר‭ ‬הבחירה‭ ‬וכדאי‭ ‬שתהיה‭ ‬לכם‭ ‬בחירה‭ ‬אלטרנטיבית‭ ‬מוכנה‭ ‬מראש‭.‬ עליכם‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬אפשרויות‭ ‬המימון‭ ‬שלכם‭ ‬ולוודא‭ ‬שאתם‭ ‬זכאים‭ ‬לקבל‭ ‬אישור‭ ‬עקרוני‭ ‬לקבלת‭ ‬משכנתא‭ ‬מאחד‭ ‬הבנקים‭ ‬למשכנתאות‭.‬ נדגיש‭ ‬שוב‭,‬ כי‭ ‬שלב‭ ‬זה‭ ‬חשוב‭ ‬ביותר‭ ‬מצידכם‭,‬ שכן‭ ‬הזמן‭ ‬שיעמוד‭ ‬לרשותכם‭ ‬הוא‭ ‬קצר‭ ‬ומרגע‭ ‬הבחירה‭ ‬לא‭ ‬תוכלו‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬בחירתכם‭ .‬הגיעו‭ ‬ערוכים‭ ‬ומוכנים‭ ‬לרגע‭ ‬זה‭ .‬מודגש‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬התחייבות‭ ‬כלשהי‭ ‬מטעם‭ ‬החברה‭ ‬להבטיח‭ ‬דירה‭ ‬זו‭ ‬או‭ ‬אחרת‭. ‬הנ‭"‬ל‭ ‬בכפוף‭ ‬למלאי‭ ‬הדירות‭ ‬הפנויות‭ ‬ולמיקום‭ ‬הזוכה‭ ‬בהגרלה.

שלב 5 | בחירת הדירה

כתשעה‭ ‬ימים‭ ‬מיום‭ ‬הכנס‭,‬ חברת‭ ‬פרשקובסקי‭ ‬תזמן‭ ‬את‭ ‬הזוכים‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬מיקומם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ .‬סדר‭ ‬הזימון‭ ‬נקבע‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬סדר‭ ‬עולה‭ ‬של‭ ‬תוצאות‭ ‬הזכייה‭. ‬הזוכה‭ ‬שמספרו‭ ‬1‭ ‬יזומן‭ ‬ראשון‭,‬ הזוכה‭ ‬שמספרו‭ ‬2 ‭ ‬יזומן‭ ‬שני‭ ‬וכן‭ ‬הלאה‭. ‬במעמד‭ ‬זה‭ ‬יציגו‭ ‬הזוכים‭ ‬ת‭"‬ז‭ +‬‭ ‬אישור‭ ‬זכייה‭ ‬וייבחרו‭ ‬את‭ ‬הדירה‭ ‬תוך‭ ‬45‭ ‬דקות‭ ,‬יחתמו‭ ‬על‭ ‬טופס‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה‭ (‬ראה‭ ‬עמוד‭ ‬45‭) ,‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לרוכש‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬הבחירה‭.‬ הזוכים‭ ‬ישלמו‭ ‬דמי‭ ‬רצינות‭ ‬ע"ס‭ ‬₪ 2,000‭ ‬לטובת‭ ‬חברת‭ ‬פרשקובסקי‭,‬ אשר‭ ‬לא‭ ‬יוחזרו‭ ‬במידה‭ ‬ויבטלו‭ ‬את‭ ‬זכייתם‭.‬ במידה‭ ‬ויחתם‭ ‬חוזה‭ ‬מכר‭ ‬בין‭ ‬הרוכש‭ ‬לקבלן‭ ‬יקוזז‭ ‬סכום‭ ‬זה‭ ‬ממחיר‭ ‬הדירה‭ ‬הסופי‭.‬ מודגש‭ ‬שבמעמד‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה‭ ‬חייבים‭ ‬להגיע‭ ‬כל‭ ‬הזוכים‭ ‬הרשומים‭ ‬בטופס‭ ‬אישור‭ ‬הזכייה‭.‬ חובת‭ ‬הזוכים‭ ‬היא‭ ‬להגיע‭ ‬לפגישה‭ ‬במשרדי‭ ‬החברה‭,‬ בהרכב‭ ‬מלא‭ ‬של‭ ‬שמות‭ ‬הזוכים‭ ‬המופיעים‭ ‬באישור‭ ‬הזכייה‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭  ‬עם‭ ‬כל‭ ‬המסמכים‭ ‬הנדרשים‭ ‬ובמועד‭ ‬שנקבע‭. ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬אי‭ ‬הופעה‭ ‬כאמור‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭,‬ החברה‭ ‬בתיאום‭ ‬עם‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬ובהסכמתו‭,‬ תהיה‭ ‬רשאית‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬זכייתם‭ ‬ולאפשר‭ ‬לזוכים‭ ‬הבאים‭ ‬בתור‭ ‬אחריכם‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬הליך‭ ‬בחירת‭ ‬הדירות‭.‬ בסוף‭ ‬הפגישה‭,‬ ימולא‭ ‬טופס‭ ‬בחירת‭ ‬דירה‭ ‬בפרויקט‭,‬ בחתימת‭ ‬הזוכים‭ ‬והחברה‭ ‬שיהווה‭ ‬אישור‭ ‬לסיום‭ ‬הליך‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה.

שלב 6 | חתימת החוזה

חתימה‭ ‬על‭ ‬חוזה‭ ‬יכולה‭ ‬להיות‭ ‬כבר‭ ‬במעמד‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה‭ ‬או‭ ‬עד‭ ‬14‭ ‬ימי‭ ‬קלנדריים‭ ‬מיום‭ ‬החתימה‭ ‬על‭ "‬בחירת‭ ‬הדירה‭" ‬ובזימון‭ ‬יזום‭ ‬של‭ ‬הרוכש‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬חברתנו‭.‬ על‭ ‬הזוכים‭ ‬להגיע‭ ‬לחתימת‭ ‬החוזה‭ ‬בליווי‭ ‬המסמכים‭ ‬הנדרשים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנחיות‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ מעמד‭ ‬החתימה‭ ‬האמור‭ ‬בסעיף‭ ‬זה‭ ‬הנו‭ ‬לחתימה‭ ‬על‭ ‬החוזה‭ ‬בלבד‭ .‬מובהר‭ ‬כי‭ ‬חוזה‭ ‬המכר‭ ‬ונספחיו‭ ‬נבדקו‭ ‬ואושרו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬ולא‭ ‬יתקבלו‭ ‬השגות‭ ‬או‭ ‬בקשות‭ ‬לשינוי‭ ‬הנוסח‭ ‬ולא‭ ‬יתנהל‭ ‬לגביהם‭ ‬משא‭ ‬ומתן‭ ‬משפטי‭.‬ לנוחיותכם‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭:‬prashkovsky-rakafot.co.il ‬ ריכזנו‭ ‬את‭ ‬כל‭  ‬המסמכים‭ ‬הנדרשים‭.‬

מסמכים לעיון

לטופס בחירת דירה, לחץ כאן
לחוזה המכר, לחץ כאן
לנספח התשלומים, לחץ כאן
לייפוי כוח, לחץ כאן
נספח קבלת היתר הגדלת מרפסות בניה, לחץ כאן
לנספח רוכשים, לחצו כאן
לכתב ההתחייבות, לחצו כאן
לתצהיר חסר קרקע, לחצו כאן

מפרטים טכניים

למפרט טכני 5 חדרים דגם A, לחצו כאן

 

תרשים סביבה

הדמיה

עברו עם העכבר על גבי ההדמיה וצפו בבניין

בניינים בניין 1 בניין 2
בניינים בניין 1 בניין 2
בניינים בניין 1 בניין 2

אודות פרשקובסקי

משפחת פרשקובסקי עוסקת בייזום ובנייה מתחילת המאה שעברה.

החברה שהינה בבעלות המשפחה יוזמת ובונה בעצמה פרויקטי רבים באזורי הביקוש ברחבי הארץ. החברה בנתה אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מטרים של מגורים, מסחר, תעשייה ומשרדים.

מיום הקמתה יזמה ובנתה החברה בעצמה כל פרויקט, מדיניות זו מחברת את הדיירים היודעים תמיד שהקשר עם חברת הבנייה איננו תם ביום חתימת החוזה כי אם רק מתחיל… החברה צועדת יד ביד עם כל רוכש החל מקבלת ההחלטה החשובה לרכוש דירה, תקופת הבנייה, הרישום ברשויות ואף עד לאחר מסירת הדירה. לשם כך מועסקים פרשקובסקי טובי המומחים, המהנדסים, האדריכלים והמעצבים ומאותה הסיבה מחזיקה החברה את הציוד המתקדם ביותר לביצוע הפרויקטים.

מקצועיות החברה וניסיונה של המשפחה משפרים את איכות התוצאות בכל פרויקט ומקצרים את זמני הביצוע. לכן פרשקובסקי מוניטין מצויין בענף הבנייה והיא מוכרת ומוערכת בקרב המשק הישראלי. חזון החברה הוא לשפר את חווית המגורים בישראל

פרשקובסקי רקפות ראשל"צ