0שניות
:
36דקות
:
13שעות
:
-1182ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 2
בניין 2

מחיר הדירה אינו סופי, מחירון זה מעודכן למדד תשומות הבנייה דצמבר 2019 שפורסם ב 15.2.19..
מחירי הבסיס הנ"ל יעודכנו לפי המדד הידוע ביום בחירת הדירה
.

קומה 27
דירה מספר 107 P7 5 חדרים
דירה מספר 108 P8 5 חדרים
קומה 26
דירה מספר 105 P5 5 חדרים
דירה מספר 106 P6 5 חדרים
קומה 25
דירה מספר 103 P3 5 חדרים
דירה מספר 104 P4 5 חדרים
קומה 24
דירה מספר 101 P1 5 חדרים
דירה מספר 102 P2 5 חדרים
קומה 23
דירה מספר 98 A1-b2 5 חדרים 1,717,956 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 99 MP1 5 חדרים
דירה מספר 100 MP2 5 חדרים
קומה 22
דירה מספר 94 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 95 A1-b2 5 חדרים 1,715,464 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 96 MP 5 חדרים
דירה מספר 97 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 21
דירה מספר 90 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 91 A1-b2 5 חדרים 1,712,971 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 MP 5 חדרים
דירה מספר 93 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 20
דירה מספר 86 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 A1-b2 5 חדרים 1,722,229 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 88 MP 5 חדרים
דירה מספר 89 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 19
דירה מספר 82 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 A1-b2 5 חדרים 1,716,888 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 84 MP 5 חדרים
דירה מספר 85 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 18
דירה מספר 78 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 79 A1-b2 5 חדרים 1,716,176 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 MP 5 חדרים
דירה מספר 81 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 74 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A1-b2 5 חדרים 1,714,396 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 MP 5 חדרים
דירה מספר 77 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 70 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 A1-b2 5 חדרים 1,718,669 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 MP 5 חדרים
דירה מספר 73 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 66 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 A1-b2 5 חדרים 1,718,312 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 MP 5 חדרים
דירה מספר 69 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 62 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 A1-b2 5 חדרים 1,720,805 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 64 A2 5 חדרים 1,749,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 58 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 59 A1-b2 5 חדרים 1,722,229 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A2 5 חדרים 1,722,016 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 12
דירה מספר 54 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A1-b2 5 חדרים 1,714,396 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 A2 5 חדרים 1,727,713 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 11
דירה מספר 50 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 A1-b2 5 חדרים 1,710,479 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 52 A2 5 חדרים 1,715,962 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 B 4 חדרים 1,433,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 10
דירה מספר 46 B 4 חדרים 1,454,815 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 A1-b2 5 חדרים 1,715,464 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 A2 5 חדרים 1,722,016 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 49 B 4 חדרים 1,453,391 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 41 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 42 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 44 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A 5 חדרים 1,552,974 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 36 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 39 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 31 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 34 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 26 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 29 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 21 A 5 חדרים 1,578,493 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 24 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 16 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 19 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A 5 חדרים 1,587,751 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 11 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 14 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 6 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 9 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A 5 חדרים 1,580,273 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 1 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 C-b2 3 חדרים 957,849 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 C1 3 חדרים 988,709 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 C2 3 חדרים 987,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A 5 חדרים 1,556,060 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ