27שניות
:
8דקות
:
17שעות
:
-813ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 2
בניין 2

מחיר הדירה אינו סופי, מחירון זה מעודכן למדד תשומות הבנייה יוני 2018 שפורסם ב 15.07.18.
מחירי הבסיס הנ"ל יעודכנו לפי המדד הידוע ביום חתימת החוזה.

קומה 27
דירה מספר 107 P7 5 חדרים
דירה מספר 108 P8 5 חדרים
קומה 26
דירה מספר 105 P5 5 חדרים
דירה מספר 106 P6 5 חדרים
קומה 25
דירה מספר 103 P3 5 חדרים
דירה מספר 104 P4 5 חדרים
קומה 24
דירה מספר 101 P1 5 חדרים
דירה מספר 102 P2 5 חדרים
קומה 23
דירה מספר 98 A1-b2 5 חדרים 1,708,851 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 99 MP1 5 חדרים
דירה מספר 100 MP2 5 חדרים
קומה 22
דירה מספר 94 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 95 A1-b2 5 חדרים 1,706,371 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 96 MP 5 חדרים
דירה מספר 97 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 21
דירה מספר 90 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 91 A1-b2 5 חדרים 1,703,892 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 MP 5 חדרים
דירה מספר 93 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 20
דירה מספר 86 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 A1-b2 5 חדרים 1,713,101 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 88 MP 5 חדרים
דירה מספר 89 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 19
דירה מספר 82 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 A1-b2 5 חדרים 1,707,788 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 84 MP 5 חדרים
דירה מספר 85 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 18
דירה מספר 78 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 79 A1-b2 5 חדרים 1,707,080 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 MP 5 חדרים
דירה מספר 81 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 74 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A1-b2 5 חדרים 1,705,309 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 MP 5 חדרים
דירה מספר 77 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 70 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 A1-b2 5 חדרים 1,709,559 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 MP 5 חדרים
דירה מספר 73 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 66 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 A1-b2 5 חדרים 1,709,205 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 MP 5 חדרים
דירה מספר 69 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 62 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 A1-b2 5 חדרים 1,711,684 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 64 A2 5 חדרים 1,740,397 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 58 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 59 A1-b2 5 חדרים 1,713,101 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A2 5 חדרים 1,712,888 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 12
דירה מספר 54 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A1-b2 5 חדרים 1,705,309 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 A2 5 חדרים 1,718,555 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 11
דירה מספר 50 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 A1-b2 5 חדרים 1,701,413 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 52 A2 5 חדרים 1,706,867 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 B 4 חדרים 1,426,207 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 10
דירה מספר 46 B 4 חדרים 1,447,104 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 A1-b2 5 חדרים 1,706,371 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 A2 5 חדרים 1,712,888 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 49 B 4 חדרים 1,445,687 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 41 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 42 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 44 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A 5 חדרים 1,544,742 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 36 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 39 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 31 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 34 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 26 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 29 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 21 A 5 חדרים 1,570,126 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 24 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 16 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 19 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A 5 חדרים 1,579,335 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 11 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 14 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 6 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 9 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A 5 חדרים 1,571,897 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 1 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 C-b2 3 חדרים 952,772 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 C1 3 חדרים 983,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 C2 3 חדרים 982,052 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A 5 חדרים 1,547,812 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ